Ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme

Zaterdag 10 maart 2018 10:30 - 14:30 uur

Dit Koningskind organiseert in Zwolle een ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme. We spreken over wat moeilijk is in relaties, op het werk, in sociale contacten en in geloofsbeleving. Maar ook over de sterke kanten die je hebt en hoe je die ten volle kunt benutten.

Uit ervaring weten we dat veel vrouwen deze gesprekken ervaren als leerzaam en positief. Ze vinden het fijn om herkenning en erkenning te vinden bij andere vrouwen met autisme. De gesprekken worden professioneel begeleid door Ellen Lebesque en Joke Leene (regioconsulenten). Bij hen kun je tijdens of na de dag ook terecht voor verdiepende vragen.

Hartelijk welkom!

Voor wie: Volwassen vrouwen met autisme
Datum: 10 maart 2018
Tijd: 10.30 uur tot 14.30 uur (incl. lunch)
Locatie: Stichting Sprank, Hanzelaan 334, Zwolle
Aanmelden: via digitaal formulier

Voor meer informatie kun je bellen met 030-2363788 of mailen naar j.leene@ditkoningskind.nl.

Belangrijk: Dit Koningskind vindt het organiseren van ontmoetingsdagen belangrijk. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van de contributie van individuele leden. Dit ledengeld is echter niet toereikend voor alle kosten die we maken. Denkt u bijvoorbeeld aan personeelskosten, zaalhuur en kosten voor materialen. Uw steun is belangrijk! Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten in de vorm van een gift. Als richtbedrag voor deze activiteit vragen we van niet-leden € 20,00 en leden € 17,50.

Vormgeving door douglas design