Cursus Wonderlijk Gemaakt Speciaal

Donderdag 12 april 2018 20:00 - 22:00 uur

Hans met Downsyndroom vraagt telkens hoe de baby in de buik van zijn zus komt. Hoe leg ik dat goed uit? Emma heeft een licht verstandelijke beperking en is vrolijk en aantrekkelijk. Hoe kan ik haar waarschuwen voor jongens met verkeerde bedoelingen? 

Deze en andere vragen rondom seksuele vorming zijn voor veel ouders van kinderen met een verstandelijke beperking heel herkenbaar. Driestar Educatief heeft, i.s.m. verschillende ouderverenigingen waaronder Dit Koningskind, nieuw materiaal ontwikkeld: Wonderlijk Gemaakt Speciaal voor Thuis. Met dit praktische materiaal kunt u thuis in gesprek met uw kind over thema's rondom seksuele en lichamelijke ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie over het materiaal.  

Na aanschaf van het materiaal kunt u (gratis) gebruik maken van de twee cursusavonden Wonderlijk Gemaakt Speciaal. Na afloop:

  • kunt u het materiaal gebruiken met uw eigen kind;
  • kunt u op dit onderwerp goed aansluiten bij de ontwikkeling van uw eigen kind;
  • heeft u handvatten voor het omgaan met seksueel gedrag van uw kind;
  • kunt u met uw kind gesprekken voeren over lichamelijkheid, seksualiteit, weerbaarheid of relaties.

U bent van harte welkom! Het materiaal dient u vóór de eerste cursusavond aan te schaffen; bestellen kan via deze link.

Voor wie: ouders/verzorgers van een kind met een verstandelijke beperking
Datum: 12 april en 24 mei 2018
Plaats: Utrecht, Opstandingskerk, Prinses Margrietstraat 126-128
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Aanmelden: via het digitale formulier
Informatie: 06 - 134 165 06 (Bonna van der Wijngaard) of b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl

Vormgeving door douglas design