Ledenvergadering

Woensdag 08 mei 2019 19:00 - 21:00 uur

Het bestuur van Dit Koningskind nodigt haar leden van harte uit voor de ledenvergadering op D.V. woensdag 8 mei 2019 om 19.00 uur aan de Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht. Op de agenda staan het jaarverslag en de jaarrekening over 2018. En wijziging van artikel 24.5 uit de statuten zoals toegelicht in de informatiebrief die bijgesloten was bij de ledenmagazine Kleur (maart 2019). Alle stukken voor de vergadering zijn op aanvraag verkrijgbaar. Als u de vergadering komt bijwonen, wilt u ons dat laten weten via info@ditkoningskind.nl of 030-2363788?

Stemmen
Bent u niet aanwezig op de ledenvergadering maar wilt u uw stem uitbrengen over het wijzigen van artikel 24.5. Dit kan schriftelijk tussen 24-4-2019 en 7-5-2019. 
Ons postadres is:
Dit Koningskind
Postbus 85275
3508 AG Utrecht

Vormgeving door douglas design