Veelgestelde vragen

Activiteiten van Dit Koningskind

 

Voor wie zijn de activiteiten van Dit Koningskind?
Dit Koningskind is een betrokken en onafhankelijke expert, bij wie je terechtkunt wanneer je een beperking ervaart. Dit Koningskind is er voor:

 • Mensen met een beperking (licht verstandelijk/lichamelijk/sociaal/zintuiglijk)
 • De mensen in het netwerk van mensen met lichte én zware beperkingen (familie & ouders, instellingen, scholen, kerken).

Dit Koningskind gelooft in de liefde van God voor alle mensen, dat is onze drijfveer. Iedereen is dus welkom bij ons!

Wat biedt dit Koningskind?
Wanneer je een beperking ervaart, bij jezelf of bij iemand in je naaste omgeving, kun je bij ons terecht.

 • Wij luisteren en zoeken met je naar mogelijkheden. Bel onze hulplijn via 030-2363781.
 • Wij gidsen je door het zorglandschap.
 • Bij ons vind je kennis, erkenning en herkenning tijdens webinars, ontmoetingsdagen en gespreksgroepen.

Biedt Dit Koningskind ook ondersteuning aan gezinnen met dove kinderen of aan gezinnen met dove ouders?
Jazeker, ook voor mensen met een zintuiglijke beperking bieden wij ondersteuning. Wij hebben aandacht voor wat het betekent om doof te zijn of voor de impact van deze beperking op de rest van het gezin. Verder organiseren we gespreksgroepen, ontmoetingsdagen, de cursus Bijbelse naam- en geloofsgebaren en voorlichtingsavonden, bijvoorbeeld voor kerkelijke gemeenten en jeugdgroepen. Neem contact met ons op voor meer informatie en activiteiten die passen bij jouw situatie.

Ik ben geen lid van Dit Koningskind. Kan ik wel meedoen aan de activiteiten?
Iedereen is van harte welkom! Lidmaatschap is niet verplicht, maar helpt ons wel om onze activiteiten uit te kunnen voeren.

Zijn er kosten verbonden aan de activiteiten?
Dit Koningskind is een vereniging. Wij ontvangen giften en ledengeld, maar die dekken niet alle kosten (bijvoorbeeld voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van deelnemers aan gespreksgroepen en ontmoetingsdagen een tegemoetkoming in de kosten in de vorm van een gift. We noemen daarbij een richtbedrag, meestal 15 euro voor een hele dag of 5 euro voor een avond. U bent vrij om te geven wat voor u passend is. Webinars zijn vaak gratis.

Een kind met een beperking in gezin of familie

 

Mijn kind met een beperking  vraagt veel zorg en aandacht. Ik ben bang dat ik mijn andere kinderen tekort doe. Hoe kan ik dat voorkomen?
Het valt in zo’n situatie inderdaad niet mee om de andere kinderen ook goed tot hun recht te laten komen. Uitleg en dingen bespreekbaar kunnen hierbij helpen. Vraag naar hun gevoelens en geef hen erkenning dat het soms lastig is om een broer of zus met een beperking te hebben. Ook kan het reserveren van ‘eigen’ tijd voor ieder kind zorgen voor de nodige aandacht. Het benutten van opvangmogelijkheden voor uw kind met een beperking creëert ruimte om aandacht aan de andere kinderen te geven. Probeer verder te voorkomen dat broers en zussen extra verantwoordelijkheden krijgen of op zich nemen.

Wij hebben een kleinkind met een beperking. Hoe kunnen we onze kinderen ondersteunen in hun zorgen rondom ons kleinkind?
Wellicht helpen de volgende tips jullie:

 • Laat weten dat je er voor hen bent
 • Verdiep je in wat de beperking inhoudt
 • Heb belangstelling voor hoe het thuis gaat
 • Stel vragen over de hulp die ze krijgen
 • Geef erkenning voor hun moeite
 • Wees een klankbord voor hen
 • Kijk hoe je de ouders kunt ontzien (oppas/andere praktische zaken)

Onze dochter woont in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft sinds een paar maanden verkering met een medebewoner. We maken ons daar als ouders zorgen over. Wat moeten we doen?
We begrijpen dat zo’n situatie u zorgen kan geven. Om met u mee te kunnen denken hebben we meer informatie nodig, bijvoorbeeld: Hoe oud is jullie dochter? In hoeverre kan zij zelf keuzes maken? Begrijpt zij uw zorgen? Welke begeleiding krijgt ze? Wij maken graag een afspraak met u om de situatie in alle rust met u door te spreken. U kunt ons bellen via 030–2363781.

 

Als je kind met een beperking en jijzelf ouder worden

 

Ons kind met beperking wordt volgend jaar 18. Wat hebben wij dan nog te zeggen over zijn leven en over de zorg die hij krijgt?
Voor de wet is je kind volwassen zodra hij 18 wordt. Hij of zij mag dan zelf alles gaan beslissen, tenzij er een Bewindvoering, Mentorschap of Curatele wordt uitgesproken. Uiteraard blijven jullie zijn ouders en daarmee houden jullie een belangrijke rol in zijn leven. Daarnaast zijn professionele zorgverleners een belangrijke factor. Het is van groot belang voor jullie kind dat jullie een duurzame samenwerking hebben met die zorgverleners. Dit Koningskind kan u helpen de weg te vinden in deze relatie.

Wat gebeurt er met mijn kind als ik er niet meer ben? Hoe regel ik de zorg voor mijn kind met beperking vanaf dat moment?
Het kan emotioneel lastig zijn om na te denken over de toekomst van je zoon of dochter met een beperking. Je bent immers gewend om voor uw kind te zorgen en je zult de zorg steeds meer aan anderen over moeten laten. Vaak moeten er ook zaken geregeld worden, zoals financiën, wonen, begeleiding, netwerk, logeren of curatele. Het is van belang om zo mogelijk in gezamenlijk overleg met uw kind met beperking en met eventuele andere kinderen de toekomst van je kind met beperking goed te regelen. Spreek met elkaar wensen en verwachtingen uit. Dit Koningskind:

 • biedt persoonlijke ondersteuning bij het maken van een stappenplan
 • verzorgt cursussen en gespreksgroepen met andere ouders rondom dit thema
 • ondersteunt bij gezinsgesprekken
 • denkt mee in het opzetten van een netwerk.

 

Leven met autisme

 

Door mijn autisme ben ik vaak gestrest, hoe kan ik meer rust krijgen?

 • Zorg dat je de signalen bij jezelf herkent zoals: je angstig/gespannen voelen, last hebben van lichamelijke klachten of prikkelbaar zijn. Dan kan je er iets mee gaan doen.
 • Kijk waar de oorzaak ligt. Heeft dat bijvoorbeeld te maken met veel lawaai of veel prikkels, sociale contacten, ontbreken van structuur, veel onduidelijkheden, verwachtingen van je partner, verwachtingen op je werk ect. Als je weet waar het mee te maken heeft kan je het bespreekbaar maken.
 • Zorg in ieder voor structuur. Structuur geeft helderheid en duidelijkheid. Zorg dat je weet hoe, wat, waar, wanneer en met wie iets plaatsvindt.
 • Maak een takenlijst.
 • Zorg voor een balans tussen inspanning en ontspanning
 • Geef je grenzen aan.
 • Ga na voor jezelf: wat kost mij energie en wat geeft mij energie.
 • Zorg voor rustmomenten.
 • Praat met een ander over je stress. Dit geeft duidelijkheid voor jezelf en voor de ander.
 • Zoek samen naar een oplossing.

Ik merk dat mensen in mijn omgeving mijn autisme vaak niet begrijpen en heb het gevoel dat ze me raar vinden en me ontwijken. Daarom durf ik niet zo goed contacten te leggen. Hebben jullie tips voor me?
Dat is een heel naar gevoel. Vervelend dat je daardoor niet zo goed contacten durft te leggen! We kunnen je ondersteunen door samen met jou uitleg te geven aan mensen in je omgeving over wat het betekent om te leven met autisme. We kunnen ook met je bespreken welke stappen je zelf kunt zetten om je contacten uit te breiden. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar jouw interesses, talenten en eigenschappen.

Ik heb een partner met autisme en niet zoveel contacten. Ik voel me vaak alleen en onbegrepen. Ik voel me daardoor niet gelukkig. Wat moet ik doen?We luisteren naar u en denken graag met u mee. We kunnen ook bekijken of we u in contact kunnen brengen met iemand die in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Verder organiseren we gespreksgroepen en online bijeenkomsten voor partners van mensen met autisme. Door reacties weten we dat zij daardoor veel herkenning en herkenning ervaren.

Ik heb autisme en vind het heel lastig om te geloven. Ik ervaar zo weinig van mijn geloof. Ik denk dat ik het niet goed doe voor God.
Autisme kan inderdaad invloed hebben op je geloof. Laten we daar eens rustig over doorpraten. Het is in elk geval belangrijk om te beseffen dat ieder mens tekortschiet, en dat God er is voor iedereen die Hem zoekt!

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan