Terug

Ik kan er niet zoveel mee als mensen bijna zweverig over de Heilige Geest vertellen

20-05-2021

De Heilige Geest is voor mij de meest ongrijpbare van de drie-eenheid. In Handelingen staat dat hij als een windvlaag binnenkwam in de kamer waar de discipelen afwachtend zaten te bidden. Daar openbaarde Hij zich op wonderlijke wijze. Met vlammen en vuurtongen.

Ik sprak over het Pinksterfeest met een jongen met autisme, laten we hem Peter noemen. Ik vroeg hem waaraan hij denkt bij het woord Pinksteren. Hij legde gelijk een link met het ontstaan van de kerk. “Vanaf toen is het evangelie ook naar de heidenen gegaan.”

Peter ziet het letterlijk voor zich. De vlammen, de vreemde talen die de discipelen spraken nadat ze waren vervuld door de Heilige Geest. “Ik stel me voor dat de discipelen die vlammen boven hun hoofd hadden. En dat ze in allerlei talen spraken, zoals Duits en Engels.’’

Net als ik heeft hij wel moeite om zich een voorstelling te maken van de Heilige Geest. “God is de Vader die voor je zorgt en Jezus is de Zoon die voor ons leed. Dat is duidelijk. Maar de Heilige Geest? Het lijkt wel of Hij je iets speciaals laat voelen. Ik zie het zo: de Heilige Geest zorgt ervoor dat je in God gelooft.’’

Het verhaal van Peter bleef bij me hangen. Hij vertelde zo verfrissend over het Pinksterfeest. Veel mensen koppelen Pinksteren aan de werking van de Heilige Geest en de uitgave van de nieuwste Opwekkingsliederen, Peter legt een verband met het ontstaan van de kerk en met de Geest die je in God laat geloven.

Juist dat feitelijke is voor mij en andere mensen met autisme een houvast. Ik kan er niet zoveel mee als mensen bijna zweverig over de Heilige Geest vertellen. Volgens mij werkt de Geest juist ook vaak heel praktisch. Hij begon die Pinksterdag al meteen de discipelen te helpen. Ze werden Jood met de Joden, Griek met de Grieken. Ieder hoorde in zijn eigen taal het evangelie van de levende God. De discipelen leerden de boodschap niet alleen een stem, maar ook handen en voeten te geven.

Ik vind het verhaal van Paulus bijvoorbeeld heel mooi, toen hij de vele afgodsbeelden in Athene zag. Paulus kon daar met behulp van de Heilige Geest in alle wijsheid op ingaan. Hij zei: “Ik zie dat jullie heel religieus zijn en zelfs een altaar hebben voor de onbekende god. Dit altaar is door mensenhanden gemaakt maar de echte onbekende God kom ik vandaag aan jullie verkondigen: Jezus Christus de Messias, die uit de dood is opgestaan.” (Hand. 17:15-34)

Jij en ik mogen ons net als Paulus en de andere discipelen ook in alles laten leiden door Hem. Of je nou autistisch bent of niet. De Heilige Geest is er voor iedereen. Want, zoals Jacobus al zei: “Als iemand daarin te kort schiet mag hij daar om bidden.” (Jac.1:5-8)

Gezegend Pinksterfeest!

Alianna Dijkstra is auteur en tekstdichter. Voor Dit Koningskind schrijft ze over autisme en geloven. Alianna heeft zelf ook autisme.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan