Terug

Lectio Divina Onder de bomen – Mirjam van der Vegt

22-04-2021

Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zijn de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen (…) toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.

Stilstaan bij het licht

Steek een kaars aan en bid: God, mijn licht, u bent mijn kracht.

Stilstaan bij je eigen hart

Word je bewust van je ademhaling. Vertel God eerlijk hoe het met je gaat.

Stilstaan bij Gods Woord

Lees en overpeins Habakuk 3. Welk woord of gedeelte springt er voor jou uit? Roept de tekst jou tot iets op?

Stilstaan en rusten bij God

Leg je gedachten aan God voor. Word daarna stil om in Gods aanwezigheid te zijn. Wat heeft hij jou te zeggen?

 

Gedeelde gedachten

Habakuk 3: 17 Al zal de vijgenboom niet bloeien….

 

Habakuk ontvangt een visioen over de toekomende tijd en moet dit opschrijven van God (Habakuk 2:2). Het is heftig wat hij ziet. Zo heftig, dat het voelt alsof zijn botten worden aangevreten en hij staat te trillen op  zijn benen. Deze profeet wacht op het onheil dat zal komen (vers 16), maar hij verwacht het van de kracht van de Heer. Terwijl hij wacht op het naderende onheil, maakt hij zijn ziel vast bereid om God te eren voor de tijden die komen gaan. Ik zal juichen als de vijgenboom niet bloeit. Ik zal jubelen als de oogst van de olijfboom tegenvalt. Als zal het misschien zijn met trillende en bevende stem, juichen zál ik. Mijn kracht ligt niet in bloei en oogst, maar in God zelf. Habakuk maakt zijn hart niet klaar voor de problemen die gaan komen, maar voor de trouw van de Heer die er zal zijn. Hij bagatelliseert zijn angsten niet – de schapen zullen niet meer in de veilige omgeving van hun kooi zijn – maar biedt zijn hart een breder perspectief. Zo zingt hij zichzelf de toekomst in.

In dit ogenblik

waar onheil en heil

een juichkreet van elkaar verwijderd lijken.

schenkt Hij kracht

en brengt mij over mijn bergen.

 

Vanuit de stilte de wereld in

Doof de kaarsvlam. Sluit af met een eigen gebed of bid een lied van Sela

 

Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is erbij,
In je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

 

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan