voor kerken

Onze ondersteuning

Herkenbaar? Neem contact op!

Kerk ben je samen. Dat geloven wij. Want God geeft mensen aan elkaar om samen dichter bij hem te komen. Hij wil iedereen gebruiken en een plek geven in Zijn gemeente.

In de praktijk blijkt dat samen leven in de kerk niet altijd eenvoudig is. Helaas voelen veel mensen die te maken hebben met een beperking zich vaak eenzaam of onbegrepen in de kerk. Ze voelen zich bijvoorbeeld niet veilig om over hun kwetsbaarheid te praten en denken vaak dat ze geen waardevolle bijdrage leveren. Jongeren vinden het soms moeilijk aansluiting te vinden met leeftijdgenoten of voelen zich vanwege hun beperking buitengesloten.

En tegelijkertijd merken ambtsdragers en gemeenteleden dat hun inzet voor iemand met een beperking lang niet altijd aansluit bij wat nodig is en daarom niet altijd gewaardeerd wordt.

De opdracht om samen te leven in de kerk is dus niet altijd eenvoudig. Daarom wenden wij onze expertise en kennis over beperkingen aan om te helpen! Wij zijn er voor iedereen in de kerk met toerusting, advies, voorlichting en op andere manieren. We denken graag mee!

Bekijk ook onze brochure ‘kerk ben je samen‘.

Expertise op veel terreinen

 • Vragen over pastoraat

 • Coaching van jeugdwerkers

 • Voorlichting over beperkingen

 • Betrekken van mensen

 • Netwerkondersteuning

   

Aangepaste kerkdiensten

Wij zijn er voor:

 • Ambtsdragers

 • Kerkelijk werkers

 • Jeugdleiders

 • Predikanten

 • Gemeenteleden

Contact opnemen

Ontdekzondag

samen gemeente zijn

De Ontdekzondag is een jaarlijkse themazondag die in het teken staat van samen gemeente zijn. Samen met iedereen; of je nu een (zichtbare) beperking hebt of niet. De Ontdekzondag is dit jaar in februari. Je kunt hieronder de materialen downloaden en gebruiken.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan