Bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Mevr. H. van Berkum-Admiraal (secretaris)
Dhr. B. van Ieperen (penningmeester)
Dhr. J.P. Mostert (vice-voorzitter)
Dhr. J.A. Knepper (voorzitter)
Dhr. A. Roorda
Dhr. D.E. de Ruiter

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Vormgeving door douglas design