Ondersteuning en toerusting

Dit Koningskind ondersteunt iedereen die mensen met een beperking bij het gemeenteleven wil betrekken. Predikanten, pastoraal werkers, catecheten, jeugdleiders of gemeenteleden. We helpen u met:

    Vormgeving door douglas design