Thema's

Dit Koningskind organiseert gespreksgroepen, cursussen, lezingen en toerustingsavonden over verschillende onderwerpen.

 • Autisme
  Wat betekent het om te leven met autisme? Welke vragen leven als je een relatie hebt met iemand met autisme? Wat kan ik in mijn gemeente doen voor mensen met autisme? In onze online flyer leest u wat wij organiseren voor allen die te maken hebben met autisme.
 • Aanvaarden en verwerken
  Wat maak je door als je een kind krijgt met een handicap? Mag je boos zijn op God? Je leert pijn en moeilijkheden te herkennen en aanvaarden.
   
 • De toekomst van mijn kind
  Als ouders van een kind met een beperking, kun je je zorgen maken over de toekomst van je kind. Wat zijn zijn/haar mogelijkheden voor de toekomst. Hoe kun je als ouder leren loslaten?
   
 • Geloof en autisme
  Wat is autisme, wat is ADHD? Hoe beleeft een jongere met een sociale beperking het geloof in God? En hoe kan je kinderen met autisme opvoeden in geloof?

 • Omgaan met mensen met een handicap
  Een Bijbelse visie op mensen met een handicap. Wat is hun plek in de kerk en hoe betrek je ze in het gemeenteleven? Over je houding naar hen en hun ouders.

 • Rouwverwerking
  Over rouw bij mensen met een verstandelijke beperking en de rol van ondersteuners hierbij.
   
 • Natuurlijk een netwerk
  Voor ouders/verwanten van een persoon met een handicap, om samen met hem of haar een sociaal netwerk te realiseren.
   
 • Een sterker netwerk
  Vrijwilligers, contactpersonen en buddy’s worden opgeleid tot netwerkcoach, om ouders te ontlasten. Je leert hoe je, samen met de persoon met een handicap, een sociaal netwerk opzetten.

 • Seksualiteit en opvoeding
  Over de seksualiteit en seksuele opvoeding van je kind met een verstandelijke beperking en/of autistische stoornis.

 • Als ik er niet meer ben
  Voor ouders over het loslaten en overdragen van de zorg voor je kind.

 • Oudercursus
  Over (geloofs)opvoeding, accepteren en verwerken, broers en zussen en je plek als bijzonder gezin in de kerkelijke gemeente.

 • Geloofsgebaren
  Ouders en mensen die om dove broeders en zusters heen staan leren Bijbelse naamgebaren en andere geloofsgebaren. Als hulp bij geloofsopvoeding en het gesprek met dove mensen over geloof.

Kijk in de agenda of er binnenkort een gespreksgroep, cursus, lezing of toerustingsavond bij u in de buurt plaatsvindt. Hebt u ideeën voor een nieuw thema? Laat het ons weten! Een paar enthousiaste deelnemers kunnen al voldoende zijn voor een gespreksgroep of avond.

Vormgeving door douglas design