GELOOF.NU

De catechesemethode GELOOF.NU vertelt een Bijbelgedeelte per les in beeld en eenvoudige taal.

Het materiaal is gemaakt voor jongeren met een beperking in leren, lezen en/of begrip. Elke les begint met een Bijbelgedeelte, daarna volgt de lesstof en een ‘ik onthoud’. Per blok worden de tekeningen toegelicht, per deel is er info voor de catecheet. Verwerkingsopdrachten voor beeldboekgebruikers staan op www.geloofnu.nl. Download hieronder de voorbeeldlessen.

Vormgeving door douglas design