52 woensdagen catechisatie

Betsie en Wopke van der Ploeg uit Drachten geven al jaren catechisatie aan broers en zussen met een verstandelijke beperking. Ze maakten materiaal voor 52 woensdagen catechisatie. Tonny Nap gaf vanuit theologische visie commentaar op de 52 woensdagen. Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met echtpaar Van der Ploeg via 0512-530376.

Vormgeving door douglas design