Organisatie

De vakanties van stichting Vakanties Dit Koningskind worden georganiseerd vanuit ons kantoor in Utrecht. We worden hierbij geholpen door een aantal vaste vrijwilligers. En natuurlijk door alle begeleiders, die ieder jaar op vrijwillige basis meegaan op vakantie.

De stichting gaat uit van vereniging Dit Koningskind en valt dan ook onder het bestuur van de vereniging.

Medewerkers van stichting Vakanties Dit Koningskind vallen onder de CAO 'Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening' en ontvangen salaris conform de richtlijnen in deze CAO.

Beleid en jaarrekening

Het beleidsplan van stichting Vakanties Dit Koningskind maakt onderdeel uit van het beleidsplan van vereniging Dit Koningskind. Alle verenigingsdocumenten en de jaarrekening Vakanties zijn te vinden via deze link. In het deelplan van de stichting kunt u lezen dat de stichting jaarlijks zo'n veertig vakanties organiseert.

    Vormgeving door douglas design