Waar wij voor staan

De stichting Vakanties Dit Koningskind is een christelijke organisatie. De visie van waaruit we ons doel willen bereiken is gegrond op Gods Woord.

We weten dat God de mens goed en naar zijn beeld geschapen heeft. Zoals Psalm 8 zegt: ‘bijna goddelijk, gekroond met glans en glorie’. Maar vanaf de zondeval worden wij als mensen allemaal geconfronteerd met onze beperkingen. Toch mogen we allemaal samen één lichaam vormen. We mogen zo iets zichtbaar maken van hoe God het leven heeft bedoeld. Ieder mens een plek in het ene lichaam, elk met zijn eigen talenten en ook met zijn eigen beperkingen. Gegeven aan elkaar als broers en zussen, om in liefde met elkaar om te gaan, volgens het grote gebod dat Jezus ons zelf heeft voorgeleefd. Dit willen we ook als stichting Vakanties vormgeven bij het organiseren en uitvoeren van de vakanties voor mensen met een beperking.

Praktisch betekent dit dat alle deelnemers en vrijwilligers christenen zijn en ook vanuit christelijke normen en waarden willen leven. Het lidmaatschap van de vereniging Dit Koningskind staat open voor leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerd Kerken. Daarom vragen we ook van onze vrijwilligers dat ze lid zijn van een van deze kerken. Tijdens de vakantie bezoeken we op zondag waar mogelijk een kerkdienst. Wanneer dat niet mogelijk is wordt door de vakantiegangers zelf een bijeenkomst belegd. In het dagprogramma wordt tijd ingeruimd voor gebed en Bijbellezen, tijd om samen te zingen en te luisteren, van elkaar te leren over wie God voor ons wil zijn.

 

    Vormgeving door douglas design