Aanbod- of vraaggericht

Als stichting Vakanties weten we dat er een grote vraag is naar begeleide vakanties voor mensen met een beperking, in een christelijke levenssfeer.

Het programma komt vooral tot stand door vragen en wensen van de deelnemers en goede ervaringen met accommodaties. We werken als stichting Vakanties met een groot aantal vrijwilligers en willen daarin kwaliteit leveren aan onze deelnemers. Het aanbod van vakanties dat wij kunnen doen, is mede afhankelijk van de aanmelding van die vrijwilligers en de beschikbaarheid van voldoende aangepaste locaties. Dat brengt met zich mee dat we keuzes moeten maken. Ook bij het indelen van de vakanties moeten wij keuzes maken. We hebben een aantal criteria op grond waarvan deelnemers wel of niet geplaatst kunnen worden in een vakantie. Zo verwachten we van deelnemers dat zij redelijk kunnen meedraaien in een groep en dat de zorg en begeleiding die er nodig is, geboden kan worden door vrijwilligers. Bepaalde (voorbehouden) verpleegkundige handelingen kunnen uitgevoerd worden door geautoriseerde vrijwilligers, maar wel binnen grenzen. De verpleegkundigen die meegaan doen dit ook op vrijwillige basis. Het kan dus gebeuren dat er bepaalde verpleegkundige (voorbehouden) handelingen gedaan moeten worden die ouders thuis wel zouden kunnen doen, maar waar wij als organisatie niet de verantwoordelijkheid voor willen dragen.

    Vormgeving door douglas design