De vakanties

Elke vakantie die wij organiseren is maatwerk. We maken een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van deelnemers en vrijwilligers. Zodat onze deelnemers de zorg krijgen die nodig is en de vrijwilligers voldoende toegerust zijn.

Deelnemers geven bij aanmelding hun voorkeursbestemmingen door. Bij het indelen van een deelnemer kijken wij naar de evenwicht in de groep, de benodigde zorg etc. Ook bij het indelen van vrijwilligers houden we rekening met hun werkervaring, leeftijd, medische achtergrond etc.

Als organisatie zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden en de veiligheid van onze deelnemers en vrijwilligers. Dit kan betekenen dat we besluiten een deelnemer bij een andere bestemming in te delen. Het kan ook gebeuren dat we de zorg voor een deelnemer niet kunnen garanderen en daarom besluiten dat een deelnemer niet mee kan. In dit soort gevallen nemen wij altijd contact op.

    Vormgeving door douglas design