Doelgroepen

De stichting Vakanties organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, kinderen en jongeren die speciaal onderwijs volgen en gezinnen waarvan een van de gezinsleden een verstandelijke, lichamelijke of sociale beperking heeft.

De vakanties hebben we onderverdeeld in de volgende doelgroepen:

  • Vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking (VG), waarbij onderscheid wordt gemaakt in vakanties voor zeer moeilijk lerenden en moeilijk lerenden
  • Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG)
  • Vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking (LG)
  • Vakanties voor kinderen en jongeren (KI)

 

    Vormgeving door douglas design