Doelgroepen

De stichting Vakanties organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, kinderen en jongeren die speciaal onderwijs volgen en gezinnen waarvan een van de gezinsleden een verstandelijke, lichamelijke of sociale beperking heeft.

De vakanties hebben we grofweg onderverdeeld in zes categorieën. Dit doen we niet omdat we mensen in hokjes of vakjes willen stoppen maar wel omdat we in de vakanties zoveel mogelijk zorg op maat willen bieden en dus op een of andere manier die zorgvraag in kaart moeten brengen. We onderscheiden de volgende categorieën:

 

  • Vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking (VG)

 

Hierbij onderscheiden we vakanties voor zeer moeilijk lerenden, voor moeilijk lerenden en voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG)

 

  • Vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking (LG)
  • Vakanties voor kinderen en jongeren (KI)
  • Gezinsvakanties (GZ)

 

We lichten deze categorieën graag even toe vanuit de praktijk.

    Vormgeving door douglas design