Hoofdbegeleiders

Ieder team wordt aangestuurd door (meestal twee) hoofdbegeleiders.

Dit zijn over het algemeen vrijwilligers die al enkele jaren ervaring hebben of vrijwilligers die in hun dagelijks werk ervaring hebben opgedaan waardoor ze de zorg voor de vakantie op zich kunnen nemen. De hoofdbegeleiders hebben een coördinerende rol en zijn eindverantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de vakantie.

Vormgeving door douglas design