Wat we vragen

Nu weet je al een heleboel over de stichting Vakanties Dit Koningskind, maar weet je ook al of jij geschikt bent om mee te gaan met een van die vakanties?

Omdat wij met vrijwilligers kwaliteit willen bieden, willen we maar gewoon duidelijk zijn over de kwaliteiten waarover een vrijwilliger moet beschikken. Steekwoorden die belangrijk zijn:

Teamplayer

Dat je moet kunnen samenwerken in een team, verantwoordelijk durven zijn voor je eigen rol in het team.

Stimulerend

Dat je teamgenoten en deelnemers stimulerend en steunend kunt benaderen, fijn als je deelnemers kunt motiveren om activiteiten te ondernemen.

Zorgzaam

Dat je deelnemers de begeleiding en verzorging kunt geven die ze nodig hebben. Dat je het verschil kent tussen zorgen en betuttelen. Dat je oog hebt voor de dingen die gedaan moeten worden in het vakantieverblijf.

Volwassen

Dat jij je niet laat leiden door emoties of door je eigen persoonlijke ervaringen, maar dat je aanspreekbaar bent op je handelen en dat je luistert naar aanwijzingen van teamgenoten.

Beschikbaar

Dat je tijdens de vakantie 24 uur per dag beschikbaar kunt zijn voor je deelnemers en teamgenoten. Uiteraard niet 24 uur in touw, maar wel dat je je eigen sores en verlangens opzij kunt zetten en dat je gaat voor het grote doel: vakantie vieren met de deelnemers. Verder dat je lichamelijk en psychisch gezond genoeg bent om een week lang intensief mee te draaien.

We vragen je om, als je voor het eerst meegaat, op het aanmeldingsformulier twee mensen op te geven die wij mogen bellen om meer informatie over jou te vragen. Het liefst een werkgever of stagebegeleider, maar géén familie.

Ook vragen we alle vrijwilligers een verklaring van goed gedrag in te vullen. Deze sturen we je toe wanneer je bent ingedeeld.

Je mag als vrijwilliger mee met een van de vakanties wanneer je minimaal 18 jaar bent.

    Vormgeving door douglas design