Aanmelden en verder...

Wanneer je graag mee wilt als vrijwilliger met een van de vakanties van de stichting Vakanties Dit Koningskind, vul dan het aanmeldingsformulier in dat je op de website kunt vinden.

Het indelen van deelnemers en vrijwilligers kost tijd. Je kunt ons werk uit handen nemen door het aanmeldingsformulier zorgvuldig en volledig in te vullen.
Als je je voor de eerste keer aanmeldt, wordt eerst informatie ingewonnen bij de referenties die je op je formulier hebt ingevuld. Daarna wordt gekeken of we je kunnen indelen. Bij het samenstellen van de teams kijken we per vakantie wat voor mensen er nodig zijn om de deelnemers goed te kunnen begeleiden. Zo kijken we o.a. naar het aantal mannen/vrouwen, ervaren/onervaren mensen, verpleegkundigen, leeftijd, enz. Zo gauw alles rond is, krijg je bericht. Vóór de derde week van maart.

Buitenland

Bij de vakanties in het buitenland worden in principe alleen begeleiders ingedeeld die al vaker als begeleider met een vakantie van Dit Koningskind zijn mee geweest. Ook is het vaak nodig dat je ervaring hebt met het rijden in busjes. Bedenk wel dat er voor de buitenlandvakanties maar een beperkt aantal vrijwilligers nodig zijn. Meld je je aan voor een buitenlandvakantie, geef dan ook minimaal één keuze in het binnenland.

Niet jouw voorkeur

Aanmelding betekent niet automatisch plaatsing in de vakantie van jouw voorkeur. Soms moeten we mensen afwijzen. Dit gebeurt altijd zo zorgvuldig mogelijk. Afwijzing is bijvoorbeeld mogelijk als zich voor een bepaalde periode of vakantie meer vrouwen of onervaren mensen hebben gemeld dan we nodig hebben. We sturen je ook bericht als we je niet kunnen plaatsen.

Contacten met deelnemers

We verwachten van de begeleiders dat ze vóór de vakantie met de deelnemers, die ze gaan begeleiden, kennismaken.

Contacten als team

Tijdens de startdag wordt een start gemaakt met de samenwerking in het team. De teamleider neemt daarin het voortouw. De meeste vakantieteams kiezen ervoor om voor de vakantie begint nog een keer bij elkaar te komen.

Onkosten

We vinden dat vrijwilligerswerk de vrijwilligers geen geld mag kosten, daarom kun je alle reiskosten die je voor de vakanties maakt declareren. Je mag de kosten natuurlijk ook als gift aan de stichting geven. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Wij zorgen in dat geval voor een brief als bewijs.

    Vormgeving door douglas design