Ja, ik wil…

Wanneer je tot de conclusie bent gekomen dat je graag mee wilt als vrijwilliger met een van de vakanties van de stichting Vakanties Dit Koningskind, vul dan het aanmeldingsformulier in dat je op de website kunt vinden.

Als je aanmeldingsformulier is binnengekomen hoor je vóór de derde week van maart of je wel of niet geplaatst bent. Als je vanwege negatieve referenties niet wordt geplaatst, dan zullen we je dat meedelen.

Startdag

Vakanties kunnen alleen slagen als de teams op een prettige manier met elkaar kunnen samenwerken en iedereen weet wat hij of zij moet doen. Daarom ben je verplicht aanwezig te zijn op de startdag. Op deze dag krijg je instructies die nodig zijn voor een goede voorbereiding. Je maakt kennis met je teamleden, je krijgt te horen welke deelnemers je mag gaan begeleiden en de taken worden binnen het team verdeeld.

Contacten met deelnemers

We verwachten van de begeleiders dat ze vóór de vakantie met de deelnemers, die ze gaan begeleiden, kennismaken. Bij de uitnodiging voor de startdag ontvang je ook de brochure ‘De Sjaal’, waarin je kunt lezen hoe wij denken over de begeleiding van de deelnemers. Ook kun je er meer in lezen over het kennismakingsbezoek.

Contacten als team

Tijdens de startdag wordt een start gemaakt met de samenwerking in het team. De hoofdleiding neemt daarin het voortouw. De meeste vakantieteams kiezen ervoor om voor de vakantie begint nog een keer bij elkaar te komen. In de brochure ‘Het Hesje’ die we je voor de instructiedag toesturen kun je lezen hoe wij jouw rol in het vakantieteam zien.

Onkosten

We vinden dat vrijwilligerswerk de vrijwilligers geen geld mag kosten, daarom kun je alle reiskosten die je voor de vakanties maakt terugkrijgen. Je mag de kosten natuurlijk ook als gift aan de stichting geven. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Wij zorgen in dat geval voor een brief als bewijs.  

    Vormgeving door douglas design