Giften

Wilt u stichting Vakanties Dit Koningskind steunen met een gift?

Dat kan op bankrekening NL84 RABO 0364 2828 19 t.n.v. Stichting Vakanties Dit Koningskind.

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Postbus 85275
3508 AG Utrecht

Fiscaal nummer: 816760457

 

    Vormgeving door douglas design