Wonderlijk Gemaakt Speciaal

IMG_4974.JPG

 

 

 

 

 

 

Nieuw: Wonderlijk Gemaakt Speciaal voor Thuis
Speciaal voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking is onlangs nieuw materiaal uitgebracht: Wonderlijk Gemaakt Speciaal voor Thuis. Het is gericht op het inbedden van seksuele en lichamelijke vorming in een christelijke opvoeding. Aan de hand van dit materiaal kunt u in gesprek gaan met uw kind, specifiek over onderwerpen rondom seksuele en lichamelijke vorming.

Kijk hier het filmpje over dit prachtige materiaal. 

Gesprekskaarten
Vanuit acht hoofdthema’s (zoals Volwassen worden, Seksualiteit en voortplantingWeerbaarheid) zijn zestig gesprekskaarten ontwikkeld. Met behulp van de gesprekskaarten en pictogrammen kunt u het gesprek met uw kind aangaan. Bijvoorbeeld over schoon zijn en lekker ruiken, ongesteld zijn, nee zeggen of wie jou mag aanraken. Doordat de kaarten los te gebruiken zijn, kan eenvoudig worden aangesloten bij de individuele behoefte van uw kind. Op iedere kaart staat een duidelijke afbeelding, een gespreksvraag en regels om aan te leren. Bij het materiaal zit een duidelijke handleiding.

Cursus
Als u het materiaal aanschaft, kunt u (gratis) gebruikmaken van de verdiepende oudercursus over het materiaal. In twee avonden van twee uur leert u het materiaal op de juiste manier in te zetten en krijgt u handvatten voor het omgaan met seksueel gedrag van uw kind. Na de aanschaf van het materiaal kunt u gratis deelnemen aan deze cursus, welke start bij voldoende aanmeldingen. Bij interesse kunt u een mail sturen naar info@ditkoningskind.nl.

Achtergrond
Eerder werd het materiaal van Wonderlijk Gemaakt Speciaal al gemaakt voor gebruik op scholen voor speciaal onderwijs en zorginstellingen. Door de toenemende vraag van ouders heeft Driestar Educatief in samenwerking met verschillende ouderverenigingen, waaronder Dit Koningskind, het materiaal ook voor thuisgebruik ontwikkeld.

Bestellen
Het materiaal kost € 39,00 (excl. verzendkosten) en bestaat uit een koffer met 60 gesprekskaarten, 9 pictogrammen en een handleiding. Om de verzendkosten te vermijden kunt u ervoor kiezen om het materiaal bij de eerste cursusavond in ontvangst te nemen.

Wilt u dit prachtige materiaal bestellen? Stuur een mail naar info@ditkoningskind.nl met als onderwerp ‘Bestelling Wonderlijk Gemaakt Speciaal’. Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en of u het materiaal thuisgestuurd wilt krijgen of in ontvangst neemt op de cursusavond. Meer informatie: Joke Leene, 06-13766764, j.leene@ditkoningskind.nl of Bonna van der Wijngaard, 06 - 134 165 06, b.vanderwijngaard@ditkoningskind.nl.  

IMG_4967.JPG

 

 

 

 

 

 

Vormgeving door douglas design