Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Stuur een e-mail naar info@ditkoningskind.nl of bel 030 236 3788.

Voor wie is vereniging Dit Koningskind bedoeld?

Dit Koningskind is er voor mensen met een beperking en hun verwanten. Die beperking kan lichamelijk zijn, verstandelijk, zintuiglijk of sociaal. Dit Koningskind richt zich vooral op mensen uit de gereformeerde kerken, maar ook mensen van buiten deze kerken helpen we graag. Iedereen kan donateur worden van onze vereniging, leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken kunnen lid worden.

Wat betekent de gereformeerde identiteit van Dit Koningskind?

Dit Koningskind is opgericht in 1973 en sindsdien nauw verbonden met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Alle leden van de vereniging zijn lid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken of de Nederlands Gereformeerde Kerken. Onze hulpverlening richt zich dan ook voor een groot deel op mensen in de kerk. Die gereformeerde identiteit ziet u terug in hoe we werken. Hulpvragen over geloof of de kerk zijn ons niet vreemd. Ook in cursussen en gespreksgroepen is er aandacht voor het geloofsleven.

Wat betekent jullie naam?

Onze naam verwijst ernaar 'dat een koningskind is gekocht door het bloed van Jezus Christus'. De naam van de vereniging heeft dus niets van doen met een kind. Koningskinderen zijn er in alle leeftijden. Maar bij de vereniging ligt de nadruk op Dit Koningskind: mensen met een beperking. In 1963 schreef S.M. van der Galiën een boek met de titel ‘Dit Koningskind’. Een exemplaar ervan ligt bij ons centraal bureau in Utrecht.

Hoeveel leden heeft Dit Koningskind?

Bij de oprichting in 1973 telde de vereniging zo’n vijftig leden. Na een jaar waren dat er al 1000. Momenteel telt de vereniging ruim 13.000 leden en 2.000 donateurs.

Wat is het verschil tussen Dit Koningskind en Sprank?

Dit Koningskind en Sprank hebben dezelfde roots. In 1973 werd vereniging Dit Koningskind opgericht. Al snel werden drie gezinsvervangende tehuizen geopend: in Hardenberg, Bedum en Berkel en Rodenrijs. Het gebruik van deze huizen maakte een zelfstandige stichting noodzakelijk. De stichting bestond naast de vereniging en beiden gingen steeds meer zelfstandig opereren. In 2002 zijn de vereniging en stichting volledig van elkaar losgekoppeld. De stichting veranderde haar naam in Sprank. Wat is nu het verschil tussen beide organisaties? Heel kort gezegd: Stichting Sprank werkt als zorgaanbieder en vereniging Dit Koningskind als belangenorganisatie. Je kunt de verhouding grofweg vergelijken met een ziekenhuis en de Nederlandse Patiëntenvereniging.

Hoe word ik lid van Dit Koningskind?

Lid of donateur worden kan in twee minuten, via dit formulier.

Wat is het verschil tussen een lid en donateur?

Dit Koningskind is een gereformeerde organisatie. Dat betekent dat de leden lid zijn van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken of de Nederlands Gereformeerde Kerken. Maar ook steeds meer mensen van buiten deze kerkgenootschappen weten ons te vinden voor hulpvragen en zijn betrokken bij ons werk. Mensen die Dit Koningskind willen steunen en betrokken willen zijn bij ons werk, maar niet in deze kerken zitten, zijn van harte welkom als donateur.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Een wijziging in uw gegevens kunt u telefonisch doorgeven via 030-2363788 (ma t/m do: 9.30-12.00 en 13.00-15.45 uur) of vul het contactformulier in. Vermeld duidelijk uw oude, te wijzigen gegevens en uw nieuwe gegevens.

Kan ik een abonnement nemen op magazine Kleur?

Kleur is het ledenmagazine van vereniging Dit Koningskind. Leden ontvangen Kleur drie keer per jaar. Donateurs krijgen één keer per jaar een exemplaar. Wilt u ook Kleur ontvangen? Meld u dan aan als lid of donateur.

Hoe kan ik me aanmelden als vrijwilliger?

Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. Bent u betrokken bij mensen met een beperking en zet u zich graag voor hen in? Neem dan contact met ons op.

Waar kan ik terecht met andere vragen?

Met al uw vragen kunt u terecht bij het secretariaat via 030 236 3788 of bij de consulent in uw regio. Op de contactpagina vindt u alle manieren om met ons in contact te komen.

Vormgeving door douglas design