In de kerk

Ook in uw gemeente kunnen we een toerustingsavond verzorgen. Bijvoorbeeld over geloof en autisme, aanvaarden en verwerken, uw houding tegenover mensen met een handicap, het belang van een sociaal netwerk of seksualiteit en opvoeding.

Onze regioconsulenten kunnen bijvoorbeeld, eventueel samen met de jongere die het betreft, voorlichting geven over zijn of haar handicap. Wilt u een project opzetten over de plaats van mensen met een handicap in de kerk? Vraag onze regioconsulent om ideeën en advies. Wij helpen u graag.

    Vormgeving door douglas design