Vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking (VG)

We maken hierbij onderscheid in vakanties voor zeer moeilijk lerenden en vakanties voor moeilijk lerenden.

Vakanties voor zeer moeilijk lerenden
De deelnemers aan deze vakanties hebben bij veel dagelijkse dingen begeleiding of verzorging nodig. De meeste mensen die zich aanmelden voor deze vakanties, wonen in een woonvoorziening. Zij bezoeken veelal een centrum voor dagactiviteiten.

Vakanties voor moeilijk lerenden
Deze vakanties zijn bedoeld voor mensen die zich in het dagelijks leven redelijk zelfstandig kunnen redden, weinig verzorging nodig hebben en in de regel met enige begeleiding zelfstandig of in een woonvoorziening wonen. Voor dagelijkse bezigheden is men vaak aangewezen op sociale werkvoorziening of op reguliere arbeidsplaatsen, met hulp van een jobcoach.

Fietsvakanties
In deze vakanties vind je deelnemers die zeer moeilijk lerend of moeilijk lerend zijn. Het zijn actieve mensen die graag fietsen.
Ook dit jaar zijn er weer twee fietsvakanties met een vast onderkomen. Vanuit het vakantieverblijf worden iedere dag tochtjes gemaakt op de fiets. Het gaat hierbij om zeker 30 kilometer per dag. Voorwaarde is dat deelnemers goed kunnen fietsen; op een fiets of achterop een tandem. Tijdens de vakantie wordt alles per fiets ondernomen. Er is enkel in noodgevallen ander vervoer beschikbaar.

    Vormgeving door douglas design