Missie en waarden

Missie

Dit Koningskind ondersteunt christenen bij de moeiten van het leven met een beperking en inspireert en motiveert tot intensieve onderlinge verbondenheid omdat ieder mens nodig is in Gods gezin.

Waarden

God maakte de mens naar zijn beeld, perfect. Maar sinds de zondeval zijn alle mensen ‘gehandicapt’. We zijn niet langer de volmaakte schepsels die God bedoeld had. Gelukkig mogen we elkaar, dankzij Jezus’ verlossing, weer als nieuwe schepping zien. En we zien uit naar een nieuwe wereld, waar geen beperkingen meer zijn. Wat zal dat geweldig zijn!

Tot die tijd mogen wij onze talenten ontwikkelen tot eer van God (Matteüs 25). Die opdracht geldt net zo goed voor mensen met een handicap als voor anderen. God heeft iedereen geschapen met een doel, met verschillende gaven en talenten, met of zonder handicap. Iedereen is anders. Maar we hebben elkaar wel nodig. Samen vormen we één lichaam (1 Korintiërs 12).

In de praktijk krijgen mensen met een beperking lang niet altijd de plek die ze verdienen. Niet in de samenleving, maar ook niet in de kerk. Vereniging Dit Koningskind draagt eraan bij dat mensen met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of sociale beperkingen hun talenten kunnen ontwikkelen en gebruiken. Zodat ze net als iedereen kunnen meedoen en bijdragen aan de kerk en samenleving.

Vormgeving door douglas design