Voor mensen met een lichamelijke beperking (LG)

Deze vakanties zijn bedoeld voor mensen die vooral verzorging en begeleiding nodig hebben vanwege hun lichamelijke beperking.

De beperkingen van de deelnemers zijn zeer divers en variëren van slecht kunnen zien tot geheel rolstoelafhankelijk zijn. De vakantieverblijven zijn aangepast voor mensen die van een rolstoel gebruik maken. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat de aanpassingen nooit zo zijn als thuis. Er zal vaak geïmproviseerd moeten worden.

    Vormgeving door douglas design