Identiteit

De stichting Vakanties hoort bij Dit Koningskind, vereniging van christenen met een handicap, hun ouders en vrienden. Dit Koningskind ondersteunt christenen met een beperking – en allen die bij hen betrokken zijn – bij de integratie in kerk en samenleving.

Wij vinden het belangrijk om tijdens de vakanties onze christelijke identiteit vorm te geven. Dat komt niet alleen naar voren in de normen en waarden die we hanteren, maar ook in onze manier van omgaan met elkaar en in het samen zingen, Bijbellezen, bidden en bezoeken van de zondagse kerkdiensten. De vakanties worden georganiseerd voor leden van vereniging Dit Koningskind. Bij voldoende plek zijn ook andere mensen welkom die zich juist vanwege die identiteit bij ons thuis voelen. Dat alle begeleiders meelevende christenen zijn is vanzelfsprekend. Net als de leden van Dit Koningskind zijn de meeste vrijwilligers lid van een Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt of Nederlands Gereformeerde Kerk.


    Vormgeving door douglas design