Identiteit

De stichting Vakanties hoort bij Dit Koningskind, vereniging van christenen met een handicap, hun ouders en vrienden. Dit Koningskind ondersteunt christenen met een beperking – en allen die bij hen betrokken zijn – bij de integratie in kerk en samenleving.

De basis voor ons werk is de Bijbel, zoals die wordt uitgelegd in de gereformeerde kerken. Die geloofsovertuiging ziet u ook terug in onze vakanties. Niet alleen in de normen en waarden die we hanteren, maar ook in onze manier van omgaan met elkaar, in zingen en bidden en op zondag naar de kerk.

De vakanties worden georganiseerd voor leden van vereniging Dit Koningskind. Als er voldoende plek is, zijn ook mensen welkom die zich juist vanwege de identiteit bij ons thuis voelen.


    Vormgeving door douglas design