Geschiedenis

De geschiedenis van vereniging Dit Koningskind gaat terug tot 1973. Toen was er weinig aandacht voor mensen met een beperking, ook in de kerk. Voor ouders van kinderen met een handicap aanleiding om een belangenvereniging op te richten. Zo ontstond Dit Koningskind, een Gereformeerde oudervereniging.

Stichting Sprank

Al snel werden drie gezinsvervangende tehuizen geopend: in Hardenberg, Bedum en Berkel en Rodenrijs. Het gebruik van deze huizen maakte een zelfstandige stichting noodzakelijk. Deze stichting bestond naast de vereniging en beiden gingen steeds meer zelfstandig opereren. In 2002 zijn de vereniging en de stichting volledig van elkaar losgekoppeld. De stichting veranderde haar naam toen in Sprank. Sindsdien werkt Stichting Sprank als zorgaanbieder en vereniging Dit Koningskind als belangenorganisatie. Je kunt de verhouding grofweg vergelijken met een ziekenhuis en de Nederlandse Patiëntenvereniging.

Naam Dit Koningskind

Onze naam verwijst ernaar 'dat een koningskind is gekocht door het bloed van Jezus Christus'. De nadruk ligt op Dit Koningskind: mensen met een beperking. In 1963 schreef S.M. van der Galiën een boek met de titel ‘Dit Koningskind’. Een exemplaar ervan staat in de vitrinekast op ons centraal bureau in Utrecht.

Vormgeving door douglas design