Privacy statement

Privacyverklaring Dit Koningskind
September 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 1. Over ons

Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Vereniging Dit Koningskind en Stichting Vakanties Dit Koningskind
KvK-nummers: 75049457 en 41189494
E-mailadres: info@ditkoningskind.nl
Telefoonnummer: 030 23 63 788

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Rekeningnummer.

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken we

 • Gegevens over religie, namelijk je kerkgenootschap;
 • Gegevens over gezondheid: Medische, psychische en fysieke gegevens over deelnemers en overige informatie met betrekking tot de beperking.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. 

Informatieaanvraag en andere vragen
Wanneer jij ons een vraag stuurt of informatie bij ons opvraagt zullen wij je naam en e-mailadres verwerken, zodat wij je van een reactie kunnen voorzien. Hierbij hebben wij een gerechtvaardigd belang. Omdat wij graag nog een tijdje zou willen terugzien met wie wij contact gehad hebben, bewaren wij deze contactgegevens tot 5 jaar na ons laatste contactmoment.

Lidmaatschap
Wat leuk dat je lid van Dit Koningskind wilt worden! Van onze leden verwerken wij de contactgegevens, om contact op te kunnen nemen over het lidmaatschap. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor het verstrekken van het ledenmagazine, uitnodigingen en informatie over de in het kader van de lidmaatschap georganiseerde diensten, activiteiten, vakanties en enquêtes. Wij bewaren de gegevens van onze leden tot 5 jaar na opzegging van het lidmaatschap.

Vakanties en activiteiten
Voor onze vakanties en activiteiten hebben wij persoonsgegevens nodig van onze deelnemers. De contactgegevens, het geslacht en de geboortedatum van deelnemers zijn nodig om de reis of activiteit te kunnen organiseren en indelen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om contact op te kunnen nemen met betrekking tot de reis of activiteit.

Daarnaast verwerken wij voor het organiseren van de reis of activiteit medische informatie, waaronder specifieke informatie over de beperking van de deelnemer. Dit is noodzakelijk voor het organiseren van de vakantiereis of een activiteit. Zonder deze gegevens kunnen wij geen vakantie of activiteit op maat maken. Daarnaast zijn deze gegevens noodzakelijk om op de juiste manier te kunnen handelen als calamiteiten zich voordoen tijdens een reis. Deze gegevens bewaren wij tot 5 jaar na het einde van laatste vakantie of activiteit waarvoor je je hebt aangemeld.

Kerkgenootschap
Wij verwerken ook het kerkgenootschap waar je lid van bent. Wij richten ons op specifieke kerkelijke stromingen. Wij verwerken deze gegevens om de activiteiten af te kunnen stemmen op de leden die wij hebben. Deze gegevens bewaren wij tot maximaal 5 jaar na afloop van je lidmaatschap of donateurschap. Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een vakantiereis of activiteit, of vrijwilliger bent geweest, bewaren wij deze gegevens tot 5 jaar na je inschrijving.

Medische informatie
Wij verwerken daarnaast informatie met betrekking tot de beperking van jezelf, je kind, broer, zus of verwant. Dit doen wij om informatie voor je samen te stellen over onze diensten, cursussen, vakanties en activiteiten, of om je gerichte vragen te kunnen stellen. Deze informatie verwerken wij alleen met jouw toestemming. Deze gegevens bewaren wij tot maximaal 5 jaar na afloop van je lidmaatschap of donateurschap. Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een vakantiereis of activiteit, of vrijwilliger bent geweest, bewaren wij deze gegevens tot 5 jaar na je inschrijving. Wanneer je ons verzoekt deze informatie te verwijderen, doen wij dit direct.

Donateur
Wij zijn ontzettend blij met onze donateurs. Om je donatie mogelijk te maken, verwerken wij jouw contactgegevens, ook om contact te kunnen opnemen over je donatie. Daarnaast houden we je graag op de hoogte van wat er met jouw donatie binnen onze vereniging gedaan wordt. Deze gegevens bewaren wij tot 5 jaar na afloop van je donateurschap.

Vrijwilligers
Op het moment dat jij ons helpt als vrijwilliger, hebben wij persoonsgegevens nodig om jou in te schrijven, om je als vrijwilliger te kunnen inzetten, om contact met je te houden en om een geheimhoudingsovereenkomst te kunnen sluiten. Deze gegevens blijven bewaard gedurende de periode dat jij je hebt aangemeld als vrijwilliger. Na afloop worden gegevens nog 5 jaar bewaard.

Betalingen
Wanneer wij een betaling van je ontvangen, bijvoorbeeld voor ledengeld, donaties, giften of kosten van de vakantie, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van die betaling. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren betaalgegevens 8 jaar.

Nieuwsbrief en telemarketing
We versturen je graag een nieuwsbrief of nemen telefonisch contact met je op, omdat je lid, donateur, vakantiedeelnemer, deelnemer aan een activiteit of vrijwilliger bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Hierbij hebben wij een gerechtvaardigd belang. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je uitnodigingen, relevante informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 • Onze vrijwilligers;
 • Hosting van ons CRM systeem en onze ledenadministratie;
 • Drukkerij voor het versturen van post en mailingen;
 • Serverbeheerder;
 • Nieuwsbriefdienst;
 • Een telemarketingbureau dat ons af en toe helpt met fondsen werven.
 • Betaaldiensten.

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben onze vrijwilligers en de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

We maken alleen maar gebruik van Nederlandse dienstverleners, dus maak je geen zorgen, je gegevens worden niet met bedrijven in het buitenland gedeeld.

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@ditkoningskind.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Analytische cookies
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal 6 maanden bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

 

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan