Downloads

Meer weten over ons werk, ons steunen met een collecte of handige tips en materialen verzamelen? Bekijk onze downloads!

Download nu gratis onze unieke ”50 jaar Dit Koningskind” kleurplaat!

Wil jij kans maken op een mooie prijs? Stuur dan jouw kleurplaat voor 15 oktober 2023 naar Vakanties Dit Koningskind via postbus 85275, 3508 AG, Utrecht.

Collecteren

Wilt u ons werk steunen? Met uw financiele bijdrage kunnen wij onvergetelijke vakanties organiseren, lotgenotencontact faciliteren, kerkleiders toerusten en verschillende activiteiten zoals webinars en ontmoetingsdagen organiseren.

Maak gratis gebruik van ons collectemateriaal zoals een powerpoint sheet of collectevideo. Daarnaast komen wij (in overleg) graag langs om tijdens de dienst iets te vertellen over ons werk. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via communicatie@ditkoningskind.nl 

*Na het klikken op de link opent de video zich op een nieuw tabblad. Klik nu rechts onderin op de puntjes om de video te downloaden.

Kopij voor kerken

Wilt u onze activiteiten opnemen in de Scipio app, het kerkblad of de online nieuwsbrief?

Zo kunnen we ook mensen in uw kerkelijke gemeente bijstaan! Download de kopij hieronder:

Heeft u een vraag over de kopij of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via communicatie@ditkoningskind.nl 

De kerkdienst in beeld

Pictogrammen helpen om het verloop van de kerkdienst zichtbaar te maken. Dit biedt rust en overzicht. Download gratis onze pictogrammen:

Wonderlijk gemaakt

Nieuw: Wonderlijk Gemaakt Speciaal voor Thuis
Speciaal voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking is onlangs nieuw materiaal uitgebracht: Wonderlijk Gemaakt Speciaal voor Thuis. Het is gericht op het inbedden van seksuele en lichamelijke vorming in een christelijke opvoeding. Aan de hand van dit materiaal kunt u in gesprek gaan met uw kind, specifiek over onderwerpen rondom seksuele en lichamelijke vorming.

Kijk hier het filmpje over dit prachtige materiaal.

Gesprekskaarten
Vanuit acht hoofdthema’s (zoals Volwassen worden, Seksualiteit en voortplanting, Weerbaarheid) zijn zestig gesprekskaarten ontwikkeld. Met behulp van de gesprekskaarten en pictogrammen kunt u het gesprek met uw kind aangaan. Bijvoorbeeld over schoon zijn en lekker ruiken, ongesteld zijn, nee zeggen of wie jou mag aanraken. Doordat de kaarten los te gebruiken zijn, kan eenvoudig worden aangesloten bij de individuele behoefte van uw kind. Op iedere kaart staat een duidelijke afbeelding, een gespreksvraag en regels om aan te leren. Bij het materiaal zit een duidelijke handleiding.

Cursus
Als u het materiaal aanschaft, kunt u (gratis) gebruikmaken van de verdiepende oudercursus over het materiaal. In twee avonden van twee uur leert u het materiaal op de juiste manier in te zetten en krijgt u handvatten voor het omgaan met seksueel gedrag van uw kind. Na de aanschaf van het materiaal kunt u gratis deelnemen aan deze cursus, welke start bij voldoende aanmeldingen. Bij interesse kunt u een mail sturen naar info@ditkoningskind.nl.

Achtergrond
Eerder werd het materiaal van Wonderlijk Gemaakt Speciaal al gemaakt voor gebruik op scholen voor speciaal onderwijs en zorginstellingen. Door de toenemende vraag van ouders heeft Driestar Educatief in samenwerking met verschillende ouderverenigingen, waaronder Dit Koningskind, het materiaal ook voor thuisgebruik ontwikkeld.

Bestellen
Het materiaal kost € 39,00 (excl. verzendkosten) en bestaat uit een koffer met 60 gesprekskaarten, 9 pictogrammen en een handleiding. Om de verzendkosten te vermijden kunt u ervoor kiezen om het materiaal bij de eerste cursusavond in ontvangst te nemen.

Wilt u dit prachtige materiaal bestellen? Stuur een mail naar info@ditkoningskind.nl met als onderwerp ‘Bestelling Wonderlijk Gemaakt Speciaal’. Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en of u het materiaal thuisgestuurd wilt krijgen of in ontvangst neemt op de cursusavond. Meer informatie: Joke Leene, 06-13766764, j.leene@ditkoningskind.nl

Eten, bidden, vieren

map

Onder de naam “Samen eten, bidden, vieren” geeft Dit Koningskind een map uit met materiaal voor zes kringavonden.

De inspiratie voor dit materiaal komt van Jean Vanier, christelijk filosoof en stichter van de Ark-gemeenschappen. Hij wijst op het vitale belang van samen eten, bidden en vieren om verbondenheid met elkaar te ervaren.
Het materiaal is bedoeld voor iedereen. Het maakt niet uit of je wel of niet met een beperking of (chronische) ziekte leeft. God geeft ons immers aan elkaar om samen dichter bij Hem te komen.

Elk hoofdstuk bestaat uit een korte inleiding aan de hand van een Bijbeltekst. Er zijn bijbehorende vragen en opdrachten geformuleerd die helpen een gesprek op gang te brengen. Dat gesprek kan heel inhoudelijk zijn, maar dat hoeft niet. Door samen te zijn en het gezellig te hebben, leer je elkaar ook beter kennen. Er ontstaat nog makkelijker verbinding door ondertussen samen te eten. Daarom zijn er voor elke avond eenvoudige (en vantevoren te bereiden) recepten toegevoegd. In elk hoofdstuk staan tenslotte vragen en suggesties ter voorbereiding op het gebed.

De predikanten G. Zomer (GKv Houten) en L.H.Th. Kooij (GKv Nieuwleusen) hebben de inleidingen geschreven. J.P. Mostert (bestuurslid Dit Koningskind) heeft de recepten daarbij verzorgd.

Bestel dit unieke materiaal vandaag nog! De map kost € 9,- excl. verzendkosten. U kunt een bestelling plaatsen via info@ditkoningskind.nl.
Vermeld bij de bestelling: naam, doel van gebruik, aantal, kerkgenootschap, adres.

Catechesemateriaal

Het is een vraag die in veel kerken speelt: op welke manier geef je catechisatie aan tieners met een beperking? Bieden we individuele catechisatie of laten we de jongeren meedoen met het reguliere programma? Wat voor materialen kunnen we gebruiken?

Er is veel catechesemateriaal voor tieners met een beperking ontwikkeld. Interesse? Vraag het materiaal aan door een mail te sturen naar info@ditkoningskind.

Beste lid/donateur,

Wij hebben afspraken gemaakt met de Christelijke Zorgverzekeraar (voorheen ProLife).
Deze christelijke zorgverzekeraar kijkt anders naar zorg en verzekeren. Dit doen ze door geloof, zorg en hulp bij elkaar te brengen. Via vergoedingen voor algemene en christelijke zorg, services en met hun programma Zorgen voor elkaar.

De Christelijke Zorgverzekeraar heeft vanaf 2022 een aangepaste premie voor de basisverzekering.
Vanaf 2022 betaalt iedereen bij de Christelijke Zorgverzekeraar met dezelfde basisverzekering dezelfde premie. Zo heeft iedereen hetzelfde voordeel. Je kunt kiezen voor de Principe Polis voor € 124,90 per maand. Of de Principe Polis Budget voor € 117,30 per maand. Met de Principe Polis Budget krijg je niet bij alle ziekenhuizen 100% vergoeding. Daarom is de premie lager dan die van de Principe Polis. Soms krijg je wel 100% vergoeding, zoals bij spoedzorg.

Uitleg over uw premie in 2022.

Krijg voordeel via Dit Koningskind:

  • Je krijgt 8% korting op aanvullende (tandarts)verzekering.
  • Korting geldt ook voor meeverzekerde gezinsleden.
  • Sluit je een aanvullende verzekering af? Dan krijgen jij en je gezinsleden toegang tot 18 online zelfhulp programma’s.

We kunnen je een zorgverzekering van de Christelijke Zorgverzekeraar van harte aanbevelen!
Klanten geven een 8,4 voor hun service. Daarnaast noemen ze de Christelijke Zorgverzekeraar 1 van de meest vertrouwde zorgverzekeraars. (Bron: KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021 – MarketResponse.)

Meer informatie? Klik dan hier

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan